Witamy na stronie pbssopot

wrzesień 2010

Wyniki badań

2010-09-23 | Izabela

frazy kluczowe: marketing

Wyniki badań marketingowych odnośnie pracy zdalnej a także zainteresowania nią pośród pracodawców okazały się średnio interesujące. Wykonane przez Instytut Badawczy IPC badania ankietowe pośród reprezentatywnej próby w całej Polsce pracodawców potwierdziły, iż nazbyt duża ilość biurokratycznych procedur zniechęca trwale do wybierania tej formy zatrudnienia. Na kolejne etapy badań marketingowych a także wykonanych prac w tym zakresie składały się elementy następujące: przygotowanie kwestionariuszy badawczych, podsumowanie i zebranie wyników, wnioski pobadawcze,...