Witamy na stronie pbssopot

Wyniki badań

2010-09-23 | Izabela

frazy kluczowe: marketing

Wyniki badań marketingowych odnośnie pracy zdalnej a także zainteresowania nią pośród pracodawców okazały się średnio interesujące. Wykonane przez Instytut Badawczy IPC badania ankietowe pośród reprezentatywnej próby w całej Polsce pracodawców potwierdziły, iż nazbyt duża ilość biurokratycznych procedur zniechęca trwale do wybierania tej formy zatrudnienia. Na kolejne etapy badań marketingowych a także wykonanych prac w tym zakresie składały się elementy następujące: przygotowanie kwestionariuszy badawczych, podsumowanie i zebranie wyników, wnioski pobadawcze, selekcja próbki badawczej, działania telemarketingowe. Przeprowadzone badania marketingowe i wyniki zebrane w ankietach dowiodły, że pracodawcy preferują zatrudniać kandydatów do pracy na bazie tradycyjnej umowy o pracę.

Znany jest taki rodzaj badań rynku, w którym rolę kluczową odgrywa ewaluacja i socjologia społeczna. Są to tzw. badania ewaluacyjne, jakich przykłady realizacji znajdziecie w przekazanych przez nas materiałach dostępnych na witrynie internetowej. Synergia dokumentacji badawczej oraz metod stosowanych w socjologii zaowocowało powstaniem nadzwyczaj efektywnej metody badań marketingowych.

Sensowniejsze rozpoznanie potrzeb klientów, decydentów oraz kontrahentów może doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na różnego typu płatne badania rynku. Uruchomiony przez nas instytut badania rynku pracy wykonuje różnorakie badania rynkowe pośród różnych grup społecznych oraz zawodowych. Odpowiednie podejście marketingowe implikuje fakt, że używane przez nasz instytut metody badania rynku zaliczane są do najskuteczniejszych w kraju. Potwierdzeniem tego faktu jest lista publikacji w portalach internetowych a także periodykach o tematyce PR a także marketingowej.

Nasz ośrodek badań opinii publicznej prowadzi badania opinii publicznej i badania rynku z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy z obszaru marketingu społecznego. Struktura naszej pracowni skupia umiejscowione w kluczowych miastach w Polsce centra badania opinii publicznej. Lista firm badania opinii publicznej, które ściśle z nami współpracują, zaprezentowana jest na naszej firmowej stronie www. Wyszukacie tam również opisy wykorzystywanych przez nas sposobów badania opinii publicznej w podziale rzeczowym i tematycznym począwszy od sposobów czerpiących z public relations a kończąc na dorobku z dziedziny marketingu.

Typem badań z dziedziny psychologii oraz marketingu są badania fokusowe. Doświadczony prowadzący opracowuje scenariusz badania fokusowego, a następnie powołuje według właściwego klucza grupy fokusowe. Uczestnicy takiego badania uzyskują jednostkowe wyniki eksperymentu w danej grupie, a na końcu trener przekształca wyniki fragmentaryczne w wyniki całościowe i dostaje końcowe rezultaty badań fokusowych.